Zwolse weeshuizen

Weer een tevreden opdrachtgever!
Gégé Callenbach schreef dit historische boek over de Zwolse weeshuizen en vroeg of ik de vormgeving wilde verzorgen.
Stevichheit om te leren gaen
317 pagina’s
ISBN 978-90-814082-3-3