Visiedocumenten


Goed werk verdient
een mooi podium

Bestuur & Management, teammanagers en teamhoofden volgen sinds 2015 het Management Development traject bij de AOG School of Management, het zogeheten ‘MD traject’. Vanuit dit MD-traject hadden ruim dertig leidinggevenden gekozen voor de zogenaamde plusoptie. Uiteindelijk hebben acht managers dit traject volledig doorlopen. Zij hebben een Visiedocument geproduceerd inclusief twee stellingen, waarbij uit de gehele leergang moest worden geput. Die schriftelijke stukken moesten van voldoende kwaliteit worden bevonden, waarna men kon opgaan voor het mondeling tentamen voor een examencommissie van drie leden. Daarin werden vragen gesteld over het Visiedocument en moesten de stellingen worden verdedigd. Uiteindelijk is iedereen daarvoor geslaagd! De Visiedocumenten zijn samengevoegd tot een fraai boekwerk van 160 pagina’s. De vormgeving heb ik mogen verzorgen.< VORIGEGRAFISCH ONTWERPVOLGENDE >