Ontwerp – Boeken Callenbach

De stedelijke Zwolse weeshuizen

Boekvormgeving opdracht van auteur Gégé Callenbach over de stedelijke Zwolse weeshuizen. Deze weeshuizen hebben tussen 1550 en 1970 hun pupillen succesvol voorbereid op hun rol in de samenleving. Ze waren ‘stedelijk’ omdat het stads- of gemeentebestuur het oppertoezicht erover had. Gedurende deze jaren hebben Zwolse weeskinderen in deze instellingen onderwijs en een beroepsopleiding gekregen. Jongens werden in een ambacht opgeleid bij een baas en meisjes kregen in het huis zelf een brede huishoudelijke opleiding.

Met deze publicatie wordt een leemte gevuld in de sociale geschiedenis van Zwolle. Ze is gebaseerd op een uitgebreid archiefonderzoek bij het Historisch Centrum Overijssel. Er wordt veel geciteerd uit de bronnen zodat de lezers ook een beeld krijgen van de manier waarop mensen in het verleden met elkaar omgingen.

Gesina ter borch 1660-61 kinderkamer met drie vrouwen en kinderen coll rijksmuseum

Het boek gaat in op het dagelijkse leven in de weeshuizen en de organisatie ervan. Het pedagogische klimaat was kindgericht. 

Vanaf de 19e eeuw zijn er veel verhalen van individuele kinderen opgenomen. Dat is mogelijk dankzij de notulen van de regentenvergaderingen.

Uniek is dat (vanaf de 19e eeuw) verteld wordt hoe de Zwolse gemeenteraad en B&W met het weeshuisbestuur omgingen; ze hebben het bestuurlijk meermalen met elkaar aan de stok gehad.

Het boek beschrijft tenslotte de veranderde rol van Stichting Het Hervormd Weeshuis nadat het weeshuis geen functie meer had voor wezen.

Gégé Callenbach is historicus met als specialisme sociale en economische geschiedenis. In Zwolle was hij tussen 1991 en 2004 rector van het Meander College en lid van de centrale directie van het Agnieten College. 

Gerard ter Borch, man op een straat te Zwolle foto rijksstudie RP-T-1888-A-1797-32(R)

Prins Mauritsstraat 1, 8281CV Genemuiden • 06 46134501 • studio@creamien.nl
Algemene Voorwaarden

Prins Mauritsstraat 1
8281CV Genemuiden
06 46134501
studio@creamien.nl

Algemene Voorwaarden