Tafels

Artwork voor de app Tafels!

Voor deze unieke app heb ik al het artwork mogen maken. Het is bedoeld voor kinderen op de basisschool die moeite hebben met het onder de knie krijgen van de tafels. Met deze app kunnen ze thuis of op school spelenderwijs oefenen op de iPad.


Een unieke app voor kinderen vanaf groep 4 van de basisschool!

Als u wilt dat uw kind de tafels onder de knie krijgt, dan is Tafels! onmisbaar! Het niet beheersen van de tafels vormt een grote belemmering bij het rekenonderwijs op de basisschool. Hoe leert een kind snel cijferend vermenigvuldigen, delen, optellen en aftrekken, als de tafels niet goed zijn ingeoefend? Dat gaat niet, en dus is een grondige aanpak nodig. En het enige dat echt helpt, is regelmatig oefenen, trainen. En dat is nu mogelijk op de iPad: onze unieke app Tafels! biedt alles wat nodig is om het grote doel te bereiken.

De app valt meteen op door de schitterende vormgeving, de doordachte werkvormen en de complete inhoud. En: alle opdrachten, aanwijzingen en feedback worden met audio ondersteund. Woord voor woord! Met Tafels! wordt een stevig fundament onder de rekenloopbaan van het basisschoolkind gelegd.’