Windesheim

Hogeschool Windesheim

Voor de herkenbaarheid en een professionele uitstraling heb ik een nieuw logo ontworpen voor de Centrale Medezeggenschapsraad van Hogeschool Windesheim. Enige tijd later was er ook behoefte aan het ontwerpen van logo’s voor de vier deelraden. Ik kwam op het idee om het logo in vier stukken te delen, ieder een eigen kleur te geven en de namen van de deelraden er in te zetten. Zo vallen eenheid en onderscheid mooi samen.Verkiezingscampagne Centrale Medezeggenschapsraad

Hogeschool Windesheim vroeg om nieuwe visualisatie voor de campagne van de Centrale Medezeggenschapsraad.  Omdat er altijd veel studenten bij betrokken zijn kunnen er te veel verschillende uitingen ontstaan waardoor   herkenbaarheid kan verdwijnen. Dit heb ik op kunnen lossen met het ontwerpen van een eenduidige, sprekende huisstijl. Omdat de items, zoals de vogels, tekstballonnen en een gestilleerde boom, eenvoudig zijn kunnen de studenten kunnen er zelf mee aan de slag en maken naar aanleiding van de voor mij ontworpen huisstijlelementen  hun eigen verkiezingsposters.


De medezeggenschapsraad van Hogeschool Windesheim bedankt voor ontwerp logo en huisstijl.