VAVO Scholen

VAVO, dat is geslaagd

Kent u het VAVO? Het heeft een boeiende geschiedenis waarbij in de jaren zestig van de vorige eeuw het accent lag op de avondschool. Veel werknemers hadden hun opleiding noodgedwongen afgebroken, in de avonduren haalden zij alsnog hun diploma. Vanaf de jaren zeventig stond het volwassenenonderwijs in het teken van vrouwenemancipatie: de Moedermavo (en havo/vwo) kwam op. Tegenwoordig bezoeken vooral jongvolwassenen het VAVO: gemiddeld ligt hun leeftijd tussen de 18 en 23 en willen ze bij het VAVO alsnog slagen.

De overkoepelende organisatie van alle VAVO-scholen in Nederland vroeg  om een nieuw logo en een website.
< VORIGEGRAFISCH ONTWERPVOLGENDE >