VAVO Scholen

VAVO, dat is geslaagd

De overkoepelende organisatie van alle VAVO-scholen in Nederland vroeg  om een nieuw logo en een website.

Kent u het VAVO? Het heeft een boeiende geschiedenis waarbij in de jaren zestig van de vorige eeuw het accent lag op de avondschool. Veel werknemers hadden hun opleiding noodgedwongen afgebroken, in de avonduren haalden zij alsnog hun diploma. Vanaf de jaren zeventig stond het volwassenenonderwijs in het teken van vrouwenemancipatie: de Moedermavo (en havo/vwo) kwam op. Tegenwoordig bezoeken vooral jongvolwassenen het VAVO: gemiddeld ligt hun leeftijd tussen de 18 en 23 en willen ze bij het VAVO alsnog slagen.


Goed werk verdient een mooi podium

Bestuur & Management, teammanagers en teamhoofden volgen sinds 2015 het Management Development traject bij de AOG School of Management, het zogeheten ‘MD traject’. Vanuit dit MD-traject hadden ruim dertig leidinggevenden gekozen voor de zogenaamde plusoptie. Uiteindelijk hebben acht managers dit traject volledig doorlopen. Zij hebben een Visiedocument geproduceerd inclusief twee stellingen, waarbij uit de gehele leergang moest worden geput. Die schriftelijke stukken moesten van voldoende kwaliteit worden bevonden, waarna men kon opgaan voor het mondeling tentamen voor een examencommissie van drie leden. Daarin werden vragen gesteld over het Visiedocument en moesten de stellingen worden verdedigd. Uiteindelijk is iedereen daarvoor geslaagd! De Visiedocumenten zijn samengevoegd tot een fraai boekwerk van 160 pagina’s. De vormgeving heb ik mogen verzorgen.