Karakter Interactive

Voorbereiding op de Centrale Eindtoets (Cito toets)

Karakter Interactive ontwikkelt educatieve software over taal, rekenen en andere vakken die op (basis)scholen gegeven worden ter voorbereiding op de Centrale Eindtoets (Cito toets) en voor kinderen met dyslexie. Voor de diverse uitgaven zijn in de loop der jaren logo’s, artwork en DVD-bedrukkingen ontworpen.


Slim Oefenen


Entreetoets


Toetstrainer


De LeerLijn


Wiskunde Interactief


< VORIGEGRAFISCH ONTWERPVOLGENDE >


Art

Wie