Karakter Interactive

Centrale Eindtoets

Karakter Interactive ontwikkelt educatieve software over taal, rekenen en andere vakken die op (basis)scholen gegeven worden ter voorbereiding op de Centrale Eindtoets (Cito toets) en voor kinderen met dyslexie. Voor de diverse uitgaven zijn in de loop der jaren logo’s, artwork en DVD-bedrukkingen ontworpen.